Server archii.cz sleduje, co se píše o architektuře a designu na českém a slovenském webu
archii.cz » archiv zpráv » 5. květen 2005
úterý 9. 8. 2022, 4:30

archiv zpráv pro 5. květen 2005

Grand Prix 2005 OA pro Atelier D.R.N.H.

Po dramatické pauze, kterou nám dopřála Obec architektů mezi samotným rozhodnutím porotců a slavnostním vyhlášením Grand Prix, známe kompletní výsledky letošního ročníku. Jak naznačili členové poroty již před vyhlášením, volba celkového vítěze byla jednoznačná. Vítězný projekt byl již od počátku jasným favoritem hned několika členů poroty. Oceněným projektem je Rekonstrukce a dostavba rekreačně sportovního areálu Kraví hora atelieru D.R.N.H.

čtvrtek v noci 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Rekonstrukce a dostavbarekreačně sportovního areálu Kraví horaCena Grand Prix 2005Grand Prix Obce architektů 2005

Přírodní rámec - ekologie Umístění areálu v rámci městského parku na vrcholu kopce Kraví hora s charakteristickým přírodním prostředí umocněným působivými výhledy na dominanty města – katedrálu sv. Petra a Pavla a na hrad Špilberk - předurčilo základní prostorový, funkční a materiálový koncept zahrnující v sobě všechny finančně dostupné efektivní ekologické prvky.

čtvrtek v noci 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Dům na půl cesty č.2 Cena InvestoraGrand Prix Obce architektů 2005

„VEČERNICE NA TEMNÉM NEBI PERIFERIE“ Stavební místo se nachází v intravilánu města Valašského Meziříčí , k.ú. Krásno n. Bečvou, na ulici Pod Oborou v sousedství Domu „na půl cesty“č.1. Pozemek je situován na rozhraní dvou odlišných typologií i měřítek zástavby – samostatně stojící rodinný dům x bytový dům.

čtvrtek v noci 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Rekonstrukce 21. správní budovy Rekonstrukce CenaGrand Prix Obce architektů 2005

„Jednadvacítka“ je součástí průmyslového areálu v centru města, jehož východní část se dnes urbanisticky začleňuje do městské struktury a získává nové funkce – stává se součástí zlínského funkcionalistického centra. Mrakodrap tvoří jasnou dominantu města; ze všech stran je jeho architektura natolik proporční a elegantní, že lze vyslovit závěr, že byla koncipována jako dominantní solitér. Toto postavení by si také měla podržet. Budova je svým jižním průčelím obrácena do náměstí Práce, které vzniklo ve 20. letech 20. století, severním k továrně. Se dvěma vstupy v úrovních 2. a 3. etáže počítal architekt Karfík již v původním návrhu.

čtvrtek v noci 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Rekonstrukce kostela Svaté Anny Rekonstrukce Čestné uznáníGrand Prix Obce architektů 2005

Kostel sv. Anny náleží k bývalému klášteru dominikánek na Starém Městě pražském. Byl postaven ve 14. st. na místě staršího kostela sv. Vavřince a je jednou z nejvýraznějších novostaveb mendikantské architektury na Starém Městě. Za Josefa II. byl klášter zrušen a kostel odsvěcen a následně zde byla zřízena tiskárna. Tehdy byla snesena altánová vížka, odstraněno 3. patro věže a stržena gotická klenba. Kostel byl následně přepatrován dřevěnými patry, které zůstaly v interiéru až do současnosti a sloužil jako sklad papíru. V 70. až zač. 90. let 20. století proběhla rekonstrukce zahrnující opravu vnějšího pláště kostela, rekonstrukci krovu a výměnu střešní krytiny.

čtvrtek v noci 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

STAVEBNÍ ÚPRAVY STARÉHO KRÁLOVSKÉHO PALÁCEInteriér Čestné uznáníGrand Prix Obce architektů 2005

V SOUVISLOSTI S INSTALACÍ EXPOZICE PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU Předmětem projektu byla úprava Starého královského paláce (SKP) na Pražském Hradě v souvislosti s přípravou instalace dlouhodobé expozice Příběh Pražského hradu. Vzhledem k výsostnému významu komplexu se v případě níže popsaných úprav nejedná o rekonstrukci - do původní stavební substance se prakticky nezasáhlo a restaurování vnitřních prostor paláce (dlažby, omítky, kamenické prvky, okna a dveře) provedl stejný dodavatel paralelně se stavebními úpravami - nýbrž o doplnění nových prvků nezbytných k provozu nové expozice. Provedené stavební zásahy jsou nicméně zamýšleny jako trvalá úprava bez ohledu na (ne)existenci Příběhu Pražského hradu.

čtvrtek v noci 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Rozhledna BrdoKrajinářská architektura a zahradní tvorba Čestné uznáníGrand Prix Obce architektů 2005

Zástupci obcí ve Chřibech chtěli postavit kamennou rozhlednu, protože v obci Žlutavy je pískovcový lom, který měl výhodně poskytnout materiál. Nejvyšší vrchol Brdo je obklopen lesy a i „nevýhodné dřevo“ by jistě bylo výhodnější než „výhodný kámen“. U stavby jejímž v podstatě jediným úkolem je poskytnout jiný a nový úhel pohledu je ale taková úvaha nadbytečná. Nejbližší obydlené místo (chata Bunč) je vzdáleno cca 5km, vrchol sám je motorovými vozidly nesnadno dostupný a není ani možné jej zásobovat vodou a elektřinou. Vzhledem k tomu bylo zřejmé, že výstavba bude neustálý proces zjednodušování a jakákoliv chyba zůstane neopravena.

čtvrtek v noci 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Hapag LloydVýtvarné dílo v architektuře Čestné uznáníGrand Prix Obce architektů 2005

LOGISTICKÉ CENTRUM PÍSEK Logistické centrum Písek je velká dřevo-překližková industriální stavba - sklad na kraji města - a je krásná. Kanceláře jsou kontejnery přilepené na spojovací krček, který je váže na obrovskou - uvnitř cetrisově šedou halu. Investor vyzval v na konci roku 2001 několik současných mladých výtvarníků, aby do krčku, který je ve své centrální části vlastně jenom schodištěm, něco navrhli, každý dle svého pojetí. Můj projekt byl ze třech předložených vybrán a v roce 2004-05 realizován.

čtvrtek v noci 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Jan Hird Pokorný Cena za celoživotní díloGrand Prix Obce architektů 2005

Jan Hird Pokorný se narodil 25. května 1914 v Brně a v třicátých letech absolvoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze, kde v roce 1938 získal diplom v ateliéru profesora Antonína Engela. Ještě před válkou se spolužáky Ječným, Kubaštou a Ungerem navrhl a postavil hotel Sýkovec na Českomoravské vrchovině, který svými formami i použitým přírodním materiálem (kámen a dřevo) připomíná romantický duch trampingu.Pod záminkou studia podzemní dráhy odejel v srpnu 1939 do Stockholmu, kde strávil půl roku. Počátek druhé světové války urychlil jeho rozhodnutí k odjezdu do Spojených států, kam přijel 6. února 1940 a kde v roce 1941 získal diplom na Kolumbijské univerzitě. Za války, kdy byl nasazen na projekty konverze továren pro výrobu tanků v Detroitu, navštěvoval odtud Cranbrook Academy, kde se setkával se slavným finským architektem Elielem Saarinenem. Otevření vlastní kanceláře předcházela krátce po válce ještě práce v newyorské kanceláři SOM.

čtvrtek v noci 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Grand Prix OA 2005 pro Kraví Horu

[ocenění] - Nejvyšší ocenění letošní Grand Prix si odnesl brněnský atelier DRNH. Mezi oceněnými je Dům na půl cesty ve Valmezu nebo Rozhledna Brdo od New Work.

čtvrtek v noci 5/5/05 | zdroj: archiweb.cz

Nájmy porostou rozdílně, cílem pět procent tržní hodnoty

Nájmy v bytech s regulovanými činžemi se budou v jednotlivých oblastech republiky zvyšovat rozdílně. Postupně by měly dosáhnout zhruba pěti procent tržní ceny nemovitosti . Na tiskové konferenci to včera řekl ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Ročně by se podle něj mohly nájmy zvyšovat v průměru kolem deseti procent, neřekl však po jak dlouhou dobu. Zákon o nájemném by chtěl předložit tak, aby ho sněmovna mohla projednat na červnové schůzi.

čtvrtek dopoledne 5/5/05 | zdroj: eStav.cz

Architektonická anonce vítězných autorů Grand Prix 2005

Výsledky prací českých i zahraničních architektů se každoročně vystavují v prostorách Národní galerie Veletržního paláce v Praze. Stejně tomu se tak děje i v tomto roce při příležitosti XII. ročníku přehlídky architektonických realizací Grand Prix Obce architektů.Letošní vernisáž se uskutečnila 4. k ...

čtvrtek v poledne 5/5/05 | zdroj: Architekt.cz

workshop [04] | Jan Vaněk

čtvrtek večer 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

workshop [04] | Jakub Finger

Nosnou myšlenkou celé budovy je těsné propojení přírodních a hi-tech prvků - příroda se z vnějšku hrne do budovy a zároveň z ní expanduje do okolí.

čtvrtek večer 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

workshop [04] | Jiří Böhm

čtvrtek večer 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

workshop [04] | Marek Růžička

Náš projekt vznikal postupem, při kterém byl počítač něčím víc, než jen vylepšeným rýsovacím prknem. Časový rámec byl příliš krátký na to, aby se podařilo uskutečnit původní záměr, podle kterého měl počítač navrhovat náhodné kombinace zadaných prostorů, vyhodnocovat je a hledat stále lepší a lepší řešení evoluční metodou.

čtvrtek večer 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Kde bydlení není provizoriem

Krásný interiér nespočívá jen v dokonalé kombinaci nábytku, materiálů a barev. To podstatné vzniká dávno před jeho realizací, v rozhovorech architekta a investora. Soulad mezi nimi je totiž pro zdařilé dílo to nejdůležitější.

čtvrtek večer 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Daniel Libeskind | Architektura jako hudba

Jako architekt a zároveň někdo, kdo se zabýval studiem a interpretováním hudby, jsem si vždy velmi jasně uvědomoval intenzivní a často obousměrný dialog mezi viditelným a slyšitelným. Budovy poskytují prostor pro žití, ale stávají se také de facto nástroji, které dávají tvar zvuku světa. Hudba a architektura spolu nesouvisejí pouze metaforicky, ale také prostřednictvím konkrétního prostoru. Všechny budovy, které jsem kdy obdivoval, jsou ve skutečnosti hudebními nástroji, jejichž užívání často dává prostoru transcendentní a nemateriální povahu. To, co je nevýslovné a nezměrné, vyvolává pocit úžasu, který odlišuje stavění a architekturu. Vnímání a měření spojují hudbu a architekturu tradicí komponování, která je vlastní oběma uměním. Idea harmonie objevená Pythagorejci ve starověkém Řecku odkrývá tajemství, že poměr délek rozechvívaných strun odpovídá zlatořezovým proporcím prostoru.

čtvrtek večer 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Nová generace softwaru Autodesk pro stavebnictví

Výhody technologie Informačního modelu budovy (BIM) umožňují architektům světových mrakodrapů nebo třeba revolučních zelených domů snáze a rychleji proměňovat nápady v hotové návrhy. S novou generací produktů Autodesk Revit Building 8, Autodesk Architectural Desktop 2006, Autodesk Building Systems 2006 a Autodesk AutoCAD Revit Series 8 mohou architekti a stavební inženýři vytvářet, aktualizovat i sdílet návrhové informace ještě efektivněji, což přispívá ke zvýšení ziskovosti, menším rizikům a minimální neefektivitě při návrhu, výstavbě a správě budov.

čtvrtek večer 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Stavíme domov jaro | 2005

Na jedné domovní schůzi, kam jsem byla přizvaná, se měli nájemníci dohodnout, jaký typ nových oken zvolí při výměně za stávající špaletová, stará asi sedmdesát let. V některých bytech, kde se pravidelně natíralo, nejevila okna žádné známky vysokého věku, dobře tlumila hluk rušné ulice, zato v jiných se doslova rozpadala a rámy hrozily vypadnutím. Možná by pro společný fond oprav bylo výhodnější těch několik zchátralých ruin nahradit replikami, jiná okna trochu poopravit a většině by postačil jen nový nátěr.

čtvrtek večer 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Domy včera a dnes

V průmyslově vyspělých zemích se výstavba nízkoenergetických domů poslední dobou stává již nutností. Proto byla zavedena řada nových legislativních a technických předpisů.

čtvrtek večer 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Bořek Šípek zvolen děkanem na Fakultě architektury v Liberci

Děkanem Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci bude Bořek Šípek. Pro renomovaného architekta a designéra hlasovalo šest z devíti senátorů. Pětapadesátiletý Šípek vyhrál nad architektem Zdeňkem Zavřelem, který dlouhodobě žije v Holandsku. Na post děkana Šípka navrhli studenti. Architekti v Liberci byli bez děkana rok a půl. O cause Martina Roubíka, který ač akademickým senátem zvolen, nebyl rektorem nakonec jmenován, jsme informovali. I proto se rektor Vojtěch Konopa již dříve vyjádřil, že nebude mít problém se jmenováním ani jednoho z obou kandidátů.

čtvrtek večer 5/5/05 | zdroj: e-architekt.cz

Rozžhavené zdi Petera Eisenmana

Monografická výstava díla jednoho z nejvýznamnějších architektů současnosti v Muzeu fĂĽr Angewandte Kunst ve Vídni.

čtvrtek večer 5/5/05 | zdroj: ARCHiNET.cz

zprávy

aktuální
nejčtenější   (7 / 14 / 30 dní)
rychlý přehled   (7 / 14 / 30 dní)

newsletter

Dostávejte nejzajímavější zprávy na email:

hledání

Hledat v archivu
GAALERIIE
DesignMagazin.cz - internetový magazín o designu
Logoweb.sk

aktuální zprávy
nejnovější zprávy
starší zprávy   (6.8., 5.8., 4.8., ...)
starší zprávy, které se dají procházet po dnech
nejčtenější zprávy   (7 / 14 / 30 dní)
zprávy, které nejvíce zaujaly za posledních x dní
rychlý přehled zpráv   (7 / 14 / 30 dní)
stručný výpis titulků zpráv za posledních x dní
měsíční přehled zpráv   (srpen 2022)
výpis titulků zpráv v tomto měsíci
měsíční přehled zpráv   (červenec 2022)
výpis titulků zpráv v minulém měsíci

vaše poslední návštěva: čtvrtek 1. 1. 1970, 1:00
archiv
zprávy z určitého dne nebo měsíce
seznam zdrojů
přehled serverů, které archii.cz sleduje
o archii.cz
kontakt, ikonky, webhosting zdarma
mapa webu
přehled stránek webu archii.cz
© 2005-2022 timqui.net | architektura je krásná a design je skvělý | nahoru