Server archii.cz sleduje, co se píše o architektuře a designu na českém a slovenském webu
archii.cz » archiv zpráv » 2. září 2008
čtvrtek 30. 3. 2023, 16:04

archiv zpráv pro 2. září 2008

České stavební firmy pracují na západě Evropy s velkým omezením

Tuzemské stavební firmy loni odvedly v zahraničí o polovinu více prací než v roce 2006. Celkově jsou to však stále jen dvě až tři procenta z celkového objemu prací provedených domácími stavaři. Vyplývá to z vyhodnocení činnosti Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS).

úterý v noci 2/9/08 | zdroj: eStav.cz

Studenti ve Valašských Kloboukách

Na 35 adjustovaných vizualizacích jsou představeny ukázky zajímavých a netradičních řešení studentů ÚK FSI z Vysokého učení technického v Brně. (02.09.2008)

úterý v noci 2/9/08 | zdroj: CZECHDESIGN.CZ

ARCHITEKTURA: Industriál

Každý měsíc mám na ČT24 v cyklu Rendez vous (v rámci pořadu Před polednem) možnost pozvat si do studia jednoho hosta ke krátkému povídání. Bývají to architekti a lidé spřízněných profesí, v červenci to například byla fotografka architektury Ester Havlová a v srpnu pak dr. Benjamin Fragner.

úterý v noci 2/9/08 | zdroj: Neviditelný pes - Architektura

Módní ikona současnosti jménem Bryan Boy

Žije na Filipínách a jeho heslo je „Jsem až takový gay, že potím třpytky!“, obdivuje ho celý módní svět, dostává dárky od světoznámých módních návrhářů, jeho fotky kolují po celém světě. O kom je řeč? Jeho jméno je Bryan Boy, má svůj blog a pomalu začíná se svým unikátním vkusem pronikat do ...

úterý ráno 2/9/08 | zdroj: DesignMagazin.cz

Češi si půjčují na chalupy

Zájem o chaty, chalupy či rekreační apartmány v posledních letech v České republice stále roste. Víkendovou nemovitost vlastní v současné době každý šestý dotázaný obyvatel České republiky, tedy 17 %. Vyplynulo to z výzkumu Hypoteční banky, který byl realizován letos na reprezentativním souboru ...

úterý dopoledne 2/9/08 | zdroj: Stavební fórum

V Považskej galérii umenia snívanie o zemi a vesmíre

Výstavu Sny o zemi a vesmíre fotografa Miroslava Chebena pripravila vo svojich výstavných priestoroch Považská galéria umenia (PGU) v Žiline. Ide o symbiózu cyklov fotografickej tvorby autora: Sny o kvetoch, Sny o stromoch, Sny o mestách a Sny o vesmíre, ktoré patria medzi jeho najobžúbenejšie. ...

úterý odpoledne 2/9/08 | zdroj: Obnova.sk

Jakub Krčmář aktualizoval portfolio

Nejen nové práce v portfoliu, ale i zbrusu nový web představil Jakub "Whitwa" Krčmář. Kromě mnoha webů má na svém kontě knihu o Photoshopu či řadu článků pro časopis Font. Pokud chcete Jakubovi říct jak se vám jeho nový web líbí, můžete tak udělat v komentářích na jeho blogu.

úterý odpoledne 2/9/08 | zdroj: designportal.cz zprávy

KRAJINNÉ VÝSTAVY 2008

Od 30. apríla do 26. októbra sa koná prvá Dolnorakúska krajinná výstava v blízkosti mesta Tulln – mesta kvetín.

úterý odpoledne 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

WORKSHOP O STAROMESTSKEJ ULICI

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pod gesciou hlavného architekta Bratislavy prof. Štefana Šlachtu usporiada v dňoch 16. 09. – 16. 10. 2008 kombinovaný workshop na architektonicko-urbanistické a dopravné riešenie Staromestskej ulice....

úterý odpoledne 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

DOKUMENTY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Dokument starostlivosti o dreviny patrí k dokumentácii ochrany prírody a krajiny. Je východiskovým dokumentom na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny v katastrálnom území obce. Obstaráva a schvažuje ho obec a vyhotovuje ho odborne spôsobilá osoba....

úterý odpoledne 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

UMENIE A NUTNOSŤ SPOLUPRÁCE

Princíp fungovania dnešného sveta je založený na kooperácii a spolupráci. Príkladom sú hospodárske a politické zoskupenia štátov, nadnárodné obchodné spoločnosti až po vytváranie mikroregiónov združovaním obcí. Nie je tomu inak ani v projekčnej a tvorivej práci....

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

12. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA

Mimoriadne zasadanie predstavenstva Slovenskej komory architektov...

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

STANOVISKO SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV K DOTERAJŠIEMU PRIEBEHU A VÝSLEDKOM RIEŠENIA STARÉHO MOSTA V BRATISLAVE

V uplynulých dňoch boli verejnosti predložené vizualizácie troch variantov nového mosta na mieste terajšieho Starého mosta v Bratislave. Ich projektant bol vybraný vo verejnej obchodnej súťaži na dodávateža projektovej dokumentácie súboru stavieb pod názvom „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek ...

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

K PRIEBEHU „REKONŠTRUKCIE STARÉHO MOSTA“

Napriek pokojnej atmosfére tohtoročného leta bolo na Slovenskej komore architektov pomerne rušno. Verejnosť sa totiž na začiatku mesiaca júla mohla na webovej stránke mesta Bratislavy oboznámiť s troma návrhmi na „rekonštrukciu Starého mosta“ a zároveň mohla hlasovaním vybrať víťaza....

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

SÍDELNÁ ZELEŇ - VEREJNÉ PRIESTORY A ICH MANAŽMENT

Zdá sa, že hlavným ciežom súčasnej politiky miest je ekonomicky a ekologicky zmysluplné využitie nezastavaných plôch a území....

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

ÚLOHA EKOLÓGA PRI TVORBE KRAJINY

V poslednom období sa do popredia dostáva hlavne myšlienka integrovaného prístupu k riešeniu environmentálnych problémov....

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

EURÓPSKY DOHOVOR O KRAJINE

Európsky dohovor o krajine bol prijatý vo Florencii v roku 2000 a vstúpil do platnosti 1. marca 2004. Jeho ciežom je podpora ochrany, manažmentu a plánovania krajiny...

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

POSTAVENIE KRAJINNYCH ARCHITEKTOV V LEGISLATÍVE

V znení § 39 stavebného zákona je možné v rámci rozhodovacieho procesu zaujať stanovisko i k ochrane vzhžadu krajiny (teda k ochrane krajinného rázu). Tu sa črtá priestor na spoluprácu s akademickou pôdou...

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

PREHLÁSENIE

Hlásime sa k tým, ktorým nie je žahostajná stavovská zodpovednosť. Konáme tak preto, že Bratislavu stíha kauza za kauzou. ...

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

FRANCÚZSKO 2008

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku pozvala na poznávaciu cestu v dňoch 20.- 29. 6. 2008 po Nemecku a Francúzsku svojich členov – krajinných architektov, odborníkov v oblasti tvorby zelene, zástupcov miest a obcí a ďalších priaznivcov zelenej architektúry. ...

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

POSTREH

Ja musím konštatovať, že síce v súlade so zákonom, avšak nie s etikou, teda čo sa týka vzťahu stavby k okoliu. Zákon a etika sú dve veci. O tom, že veža spolu s pylónom mosta nevytvárajú dobrú dvojicu...

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

SVETOVÝ KONGRES IFLA 200

Na prelome júna a júla sa uskutočnil v Apeldoorne, Holandsko 45-ty Svetový kongres IFLA 2008 Medzinárodnej federácie krajinných architektov....

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

TRANSFORMÁCIA KRAJINY VODOU

Krajina je tvorená vodou - bez vody by nebolo žudstvo, ani krajina ktorá sa rozvíja. Po stáročia žudia žili dohromady s vodou, ktorá mala vplyv na vznik civilizácie a charakter kultúrnej krajiny....

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

URBÁNNA ZELEŇ AKO KĽÚČ PRE ROZVOJ MIEST

V apríli 2008 sa v Sofii konala konferencia „Urbánna zeleň ako kžúč pre rozvoj miest“. Konferencia bola vyvrcholením trojročného pilotnému projektu „Zelené kžúče“, ktorý bol financovaný Európskou komisiou v rámci programu INTERREG III B CADSES...

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

HISTORICKÉ ZÁHRADY V KROMĚŘÍŽI

V dvojročných intervaloch sa v Kroměříži už tradične koná medzinárodná konferencia na tému historických záhrad. V tomto roku sa konferencia konala pod záštitou ministra kultúry a zástupcov Zlínskeho kraja...

úterý v podvečer 2/9/08 | zdroj: archinet.sk archinfo

4+4 dny v pohybu uvedou i divadelní dokument

V nezvyklém podzimním termínu, ale opět s odvážnou dramaturgií a řadou poutavých projektů se hlásí mezinárodní festival 4+4 dny v pohybu. Dvacítka představení, koncerty a odborné sympozium tentokrát proběhnou v divadlech Archa a Ponec a v holešovických postindustriálních prostorách La Fabrika a ...

úterý večer 2/9/08 | zdroj: e-architekt.cz

Urbanita 86

Na sklonku socialistického režimu, kdy se mnoho otázek ve veřejném životě a prostoru uvolňovalo a bylo možné začít hledat kritické odpovědi, byl zrealizován projekt Urbanita 86. Na něj se postupně navázalo hned několik dalších aktivit a pro proměnu budoucí architektury, pro nasměrování perspektivy ...

úterý večer 2/9/08 | zdroj: e-architekt.cz

zprávy

aktuální
nejčtenější   (7 / 14 / 30 dní)
rychlý přehled   (7 / 14 / 30 dní)

newsletter

Dostávejte nejzajímavější zprávy na email:

hledání

Hledat v archivu
GAALERIIE
DesignMagazin.cz - internetový magazín o designu
Logoweb.sk

aktuální zprávy
nejnovější zprávy
starší zprávy   (27.3., 26.3., 25.3., ...)
starší zprávy, které se dají procházet po dnech
nejčtenější zprávy   (7 / 14 / 30 dní)
zprávy, které nejvíce zaujaly za posledních x dní
rychlý přehled zpráv   (7 / 14 / 30 dní)
stručný výpis titulků zpráv za posledních x dní
měsíční přehled zpráv   (březen 2023)
výpis titulků zpráv v tomto měsíci
měsíční přehled zpráv   (březen 2023)
výpis titulků zpráv v minulém měsíci

vaše poslední návštěva: čtvrtek 1. 1. 1970, 1:00
archiv
zprávy z určitého dne nebo měsíce
seznam zdrojů
přehled serverů, které archii.cz sleduje
o archii.cz
kontakt, ikonky, webhosting zdarma
mapa webu
přehled stránek webu archii.cz
© 2005-2023 timqui.net | architektura je krásná a design je skvělý | nahoru