Server archii.cz sleduje, co se píše o architektuře a designu na českém a slovenském webu
archii.cz » seznam zdrojů » ideon | architektura
pátek 2. 6. 2023, 6:22

zdroj: ideon | architektura

http://www.ideon.cz/arch/

portál o architektuře

aktuální zprávy z tohoto zdroje:

How to know when you are an architecture student

1. ?the alarm clock tells you that you?ve got to go to sleep 2. ?you don?t care anymore about snoozing in class anymore, specially if the class is about architectural history 3. ?people feel sick of your stink of caffeine 4. ?you are convinced that you can BUILT space 5. ?you?ve sleep more that ...

pátek v poledne 2/3/07

Nové poznatky

V dob?, kdy Aristoteles obeznámil sv?t fyziky s novým pojmem ?éter?, byl tento fenomén ji? n?kolik tisíciletí vyu?íván. Éter je sou?ástí energie, která v ka?dé kultu?e m?la své pojmenování. Taoisté ji nazývali ??chi?, Babylo?ané ?ti?, Indové ?Ód?as?, Japonci ?rei ki?, Hebrejci ?rauch?, Tibeťané ...

pondělí večer 15/5/06

Poznámka ke vztahu technologií a um?ní na p?elomu XX. a XXI. století

Slova jako internet, multimédia, interaktivita, bioin?enýrství, um?lá inteligence, virtuální knihovna a virtuální muzeum, kyberprostor ( slovo mající p?vod ve sci-fi se stalo legitimním v?deckým pojmem!), virtuální architektura, interaktivní bydli?t?, nano- a giga prezence (m?ní se vnímání i ...

úterý v noci 7/2/06

D?m pana Dhirai Shaha a jeho ?eny Moklesy

Pan Dhirai Shah a jeho ?ena Moklesa si p?vodn? d?m ve tvaru hv?zdy nep?áli, jejich architektovi Dennisu Wedlickovi se v?ak zdálo, ?e by takový prost? pot?ebovali. ?Po?adovali dokonalou rovnost prostor?,? uvedl - a to ne pouze pro sebe ale i pro své t?i d?ti. A kdy? potom sch?zky nad vznikajícím ...

úterý v noci 13/12/05

Analogická architektura Miroslava ?ika

?To co není stálé, není ni?ím. To co je stálé, je mrtvé?, jsou slova Paula Valéryho. Architektura je jednou z oblastí, kde se tv?rci p?edhán?jí v neustálých inovacích. Nové konstrukce, nové materiály, nové domy pro nový ?ťastn?j?í ?ivot. Novost jako taková se stává hlavní p?edností a reklamním ...

pondělí v noci 6/6/05

Berberské ksúry a ghofry

sobota odpoledne 23/4/05

Taliesin

sobota odpoledne 23/4/05

Jiří Trnka československé architektuře

Jiří Trnka napsal: "Československé architektuře nepřeji nic, protože neexistuje. Je to název příliš anonymní. Existují jen architekti.

sobota odpoledne 23/4/05

Co je rytmus?

Je s podivem, jak málokdo si uvědomuje skutečný význam a dosah rytmus pro život člověka, ony nespočetné důsledky existence rytmu, tj. konkrétních rytmických struktur, pro veškerý náš život, pro subjektivní bytí i objektivní existenci člověka jako jedince i lidského rodu in genere, lidstva jako ...

sobota odpoledne 23/4/05

Architekt

Architekt, v podání Johna Cleeseho a Grahama Chapmana z ?Monty Python?s Létajícího cirkusu?, 20. ?íjen 1970. Scéna: Rozlehlá noblesní kancelá?. Dva klienti, dob?e oble?ení businessmani, sedí ?elem k velikému stolu, u kterého stojí pan Tid, ú?etní architektonické kancelá?e.

sobota odpoledne 23/4/05

Stíhání hotelu v Repulse Bay

Mám rád práce Normana Fostera a zase jsem se zastyd?l, kdy? mi kamarád, který pracuje v kancelá?i Foster and Partners poslal diskrétní vizualizaci práv? dokon?ovaného hotelu v hongkongském zálivu sn? Repulse Bay. Tvar nového hotelu je jasný, obloukovým p?dorysem se rozhlí?í nad zálivem a v ?ezu se ...

sobota odpoledne 23/4/05

?výcarský architekt Gion Antoni Caminada

?To, co mne na mé architektu?e zajímá, je diskuse s místní stavební tradicí. Ptám se jednodu?e sám sebe: Co nám mohou tyto staré stavební systémy dávat? Kde je podstata t?chto starých konstrukcí? Jak je lze p?em?nit pro nová vyu?ití, která moderní doba vy?aduje? V?dy se jedná o diskusi a o dal?í ...

sobota odpoledne 23/4/05

Mario Botta: Architektura pam?ti

?výcarský architekt Mario Botta ?ije v podh??í Alp, v ji?ním, p?evá?n? italském, kantonu Ticino. Ve skromných podmínkách pracoval jako kresli? ji? od svých 15-ti let. Na základ? prvních zku?eností odchází studovat architekturu nejd?íve do Milána, poté do Benátek. Ve druhé polovin? ?edesátých let se ...

sobota odpoledne 23/4/05

zprávy

aktuální
nejčtenější   (7 / 14 / 30 dní)
rychlý přehled   (7 / 14 / 30 dní)

newsletter

Dostávejte nejzajímavější zprávy na email:

hledání

Hledat v archivu
GAALERIIE
DesignMagazin.cz - internetový magazín o designu
Logoweb.sk

aktuální zprávy
nejnovější zprávy
starší zprávy   (30.5., 29.5., 28.5., ...)
starší zprávy, které se dají procházet po dnech
nejčtenější zprávy   (7 / 14 / 30 dní)
zprávy, které nejvíce zaujaly za posledních x dní
rychlý přehled zpráv   (7 / 14 / 30 dní)
stručný výpis titulků zpráv za posledních x dní
měsíční přehled zpráv   (červen 2023)
výpis titulků zpráv v tomto měsíci
měsíční přehled zpráv   (květen 2023)
výpis titulků zpráv v minulém měsíci

vaše poslední návštěva: čtvrtek 1. 1. 1970, 1:00
archiv
zprávy z určitého dne nebo měsíce
seznam zdrojů
přehled serverů, které archii.cz sleduje
o archii.cz
kontakt, ikonky, webhosting zdarma
mapa webu
přehled stránek webu archii.cz
© 2005-2023 timqui.net | architektura je krásná a design je skvělý | nahoru