Server archii.cz sleduje, co se píše o architektuře a designu na českém a slovenském webu
archii.cz » archiv zpráv » 14. březen 2011
neděle 5. 2. 2023, 19:12

archiv zpráv pro 14. březen 2011

Rozhodněte o nejlepším modulárním vysokoškolském projektu!

5.ročník studentské architektonické soutěže o nejlepší návrh vysokoškolského objektu STING BRNO JUNDROV finišuje v podobě hlasování veřejnosti o nejlepší projekt. Prohlédněte si návrhy z modulů, hlasujte a vaše adresa bude zařazena do slosování o hodnotné ceny.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 30 | KOMA

Architektonicko - dispozičně riešenie Jednou z hlavných myšlienok architektonického riešenia je uvolnenie nádvoria, to znamená parkovisko som premiestnil do podzemia. Tým som získal priestor pre oddychovú čase, malý parčík, ihriščátko, alebo ako to nazvat.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 29 | KOMA

Program stanovený zadáním se nám zdá předimenzovaný vzhledem k prostorovým poměrům daného pozemku. Abychom jeho požadavkům vyhověli, a zároveň poskytli novostavbě školy zázemí pro další vhodný program (počítačová učebna, knihovna…), zvolili jsme kompaktní formu objektu, která zabírá relativně ...

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 28 | KOMA

V dnešní situaci plní zeleň na parcele mezi klasicistním objektem školy a rodinným domem s garáží, velmi vhodný propojovací prvek, který doplňuje jak rozdílnost architektury, uliční čáry i výškového řešení obou budov. Proto jsme se snažili toto místo co nejvíce odlehčit a doplnit zelení.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 27 | KOMA

Vzdušnosť, otvorenosť, svetlosť, vizuálny kontakt, interak­cie. to pre nás predstavuje školu ktorú navštevovať je radosť!

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 26 | KOMA

Cílem projektu je zpracování architektonického návrhu novostavby vysokoškolského objektu pro soukromou akademii sting v brně jundrově. Nový objekt je chápán jako dostavba areálu školy. Součástí řešení je i propojení a vazby na stávající objekt.základním konstrukčním nástrojem jsou prostorové moduly.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 25 | KOMA

Areál soukromé akademie STING se nachází v okrajové části Brna s plochami pro bydlení, okolní zástavbu tvoří převážně nízkopodlažní rodinné či bytové domy. Parcela určená pro návrh objektu z jižní strany přiléhá ke stávající budově akademie, ze severu sousedí s pozemkem s jednopodlažním rodinným ...

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 24 | KOMA

Předností modulového konstrukčního systému je jeho lehkost, rychlá sestavitelnost, možnost převozu a možnost suché výstavby. jeho negativem jedojem dočasnosti a omezení výrobními a přepravními rozměry modulu.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 23 | KOMA

Předmětem soutěže je architektonický návrh přístavby soukromé vysoké školy v jedné z okrajových rezidenčních čtvrtí města Brna, v Jundrově. Základním konstrukčním nástrojem musí být prostorové moduly.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 22 | KOMA

Celková hmota objektu je komponována do jedné velké spirály, která zacíná na chodníku ulice a koncí nad strechou soucasného objektu s výhledem na brnenské výstavište.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 21 | KOMA

Zadáním architektonické ideové soutěže byla dostavba areálu soukromé vysoké školy STING v Brně Jundrově. Jako základní stavební materiál měly být použity prostorové moduly.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 20 | KOMA

Čtyřpodlažní přístavba zhotovená systémem modulární výstavby kapacitně rozšiřuje stávající akademii. Nová budova vytváří další křídlo, které komplex hmotově uzavírá a vymezuje vnitřní atrium.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 19 | KOMA

Cílem dostavby původní klasicistní školní budovy je zvýšení její kapacity pro provoz soukromé akademie STING. Ve smyslu zadání jsou do architektonického návrhu použity prostorové moduly comfort line.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 18 | KOMA

Městská část Brno-Jundrov je zastavěna převážně rodinnými a řadovými domy a umožňuje velmi lukrativní bydlení v klidném prostředí a přitom v těsném sousedství města. Akademie Sting v tomto místě představuje poměrně dominantní objekt. Z podmínek soutěže vyplýva poměrně intenzivní zastavění ...

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 17 | KOMA

Pomocí jednoduchých objemů dopinění proluky na ulici Stromovka, vytvoření areálu budov s centrálním atriem. Využití modulárního systému k návrhu jednoduchých a přehledných dispozic. Objemové odlišení auly, hlavní části s učebnami a části propojující starou a novou budovu. Vytvoření hlavního vstupu ...

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 16 | KOMA

Na pozemek soukromé akademie sting v okrajové čtvrti Brno - Jundrov je navržena dostavba areálu školy o nové křídlo s 10 třídami pro celkem 500 studentů, kabinety pro 10 pedagofů a společná aula pro celou budovu pro celkem 200-250 osob. V rámci řešení dostavby vzniklo v objektu ...

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 15 | KOMA

Jedná se o rozšíření budovy akademie Sting nacházející se na rohu ulic Nálepkova a Stromovka. Navrhovaná budova má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vstup do nové části objrktu i vjezd do podzemních garáží je situován z ulice Stromovka.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 14 | KOMA

Navrhovaný objekt je dostavbou areálu súkromnej akadémie Sting. PĂ´vodný klasicistický objekt školy je umiestnený na nároží ulíc Nálepkova a Stromovka v mestskej casti Brno - Jundrov. Prístavba sa nachádza na susednej severnej parcele a je orientovaná do ulice Stromovka.v

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 13 | KOMA

Navrhovaná škola má byť pre 500 študentov, jej súčasťou je 10 tried po 50 študentoch, aula, zázemie pre učiteÄžský zbor pre 10 Äžudí a aula. Spojením dvoch budov tvaru L, stávajúcej a navrhovanej a vytvorením podzemného parkovania, nám vznikne vnútorný dvor, nekryté átrium s parkovou úpravou, ktoré ...

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 12 | KOMA

Cílem bylo zpracování architektonického návrhu novostavby vysokoškolského objektu pro soukromou akademii STING v Brně Jundrově. Nový objekt je chápán jako dostavba areálu školy, součástí řešení bude i propojení a vazby na stávající objekt. Základním konstrukčním nástrojem je nízko-energetický ...

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 11 | KOMA

Modul, to je prostorový prvek. Prostor, to je architektura. Architektura je ale i hra. Hra s prostory. Modul může být pravidlo. Pravidlo, které omezuje, ale i nabízí.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 10 | KOMA

Hlavnou myšlienkou návrhu bola spojenie, resp. zokruhovanie starej budovy akadémie Sting a nami navrhovaného riešenia, pričom sa medzi nimi vytvára átrium. Átrium je prevažne zazelenené, funkčne spája budovy cez exteriér.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 09 | KOMA

Dostavba vysokoškolského objektu pro akademii STING je koncipována jako stavebnice, která odpovídá modulární sestavě hmot. Hlavní důraz je kladen na otevřenost prostor, lze do nich vstupovat ze všech stran.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 08 | KOMA

Areál školy Sting je členitým komplexem objemů budovy, mající formu zdobného L půdorysu. Budovy vystavěné v historizujícím stylu leží na mírně svažitém pozemmku v zástavbě nižších, převážně obytných objektů.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 07 | KOMA

Blok je tvořen souvislou zástavbou rodinných domů s příslušnými zahrádkami ve vnitrobloku.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 06 | KOMA

Při řešení dostavby nové budovy do stávajícího vnitrobloku vždy nastane otázka, kam až lze posunout hranici mezi ulicí a soukromými pozemky. O to klíčovější rozhodnutí je to vpřípadě, jedná-li se o dostavbu školy, veřejné instituce, do prostoru soukromých zahrad.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 05 | KOMA

Navržené řešení se komplexně zabývá celým areálem soukromé akademie STING v Brně Jundrově. Reaguje na stávající stav, vhodně ho doplňuje - především modulárními prvky společnosti Koma a maximálně využívá pozemek určený k dostavbě nového objektu.

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 04 | KOMA

KONCEPCE - navrhována je čtyřpodlažní dostavba stávajícího objektu školy - dostavba je koncipována jako doplnění stávající hmoty na čtvercový blok, v jehož centru bude umístěna posluchárna a vstupní foyer ...

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 03 | KOMA

Přístavba Akademie Sting zabírá volný pozemek tvaru L u stávající klasicistní budovy školy. Vstupní část z ulice Stromovka je řešena jako příjemný parter, kde je možné usednout pod strom, čekat, studovat...

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 02 | KOMA

Koncept - hmotové řešení vychází z elementárních prvků, které představují tři krychle o hraně 15m, dvě z nich jsou rozbity na poloviny středovou komunikací. Hmoty krychlí jsou propojeny krčky, které svou polohou vytváří průhledy přes celý pozemek a svým směrováním ctí průhledy vytyčené starou ...

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Folklore is Alive!

Stopy designu v současném folkloru. (14.03.2011)

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: CZECHDESIGN.CZ

BIG staví v Grónsku muzeum tvaru tajícího ledovce

Dánské architektonické studio BIG slaví další triumf. Jejich vítězný projekt Grónské Národní Galerie pro hlavní město Nuuk, oficiálně Greenland National Gallery, splývající s drsnou inuitskou krajinou připomíná svým vzhledem roztavený prsten. Koncept na pomezí architektury, sochařství a land artu ...

pondělí v noci 14/3/11 | zdroj: DesignMagazin.cz

Březnový glosář Markéty Mikové: realitní trh se potýká s poklesem důvěryhodnosti

Krize výrazně zamíchala kartami na realitním trhu. Z kdysi sebevědomého sektoru naší ekonomiky se stal otloukánek, kterému se dnes vyčítají především podivné obchodní praktiky, sahající od…

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: Stavební fórum

Nové byty „nová“ vyšší DPH zdraží, ale méně

Poslední plán vlády na postupné změny DPH je pro tuzemské stavitele bytů dobrou zprávou. Výkyvy v poptávce nebudou podle nich tak silné, stejně jako nebude tak výrazný růst cen nového bydlení. Přesto…

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: Stavební fórum

Lysá nad Labem revitalizuje historické centrum

V Lysé nad Labem začaly práce na revitalizaci historického centra města. Rekonstrukce se dočká náměstí Bedřicha Hrozného a Zámecká ulice. V lokalitě nyní pracují archeologové. Město investice přijde…

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: Stavební fórum

České stavebnictví v lednu rostlo

Stavební výroba v Česku v lednu meziročně vzrostla o 8,3 %. Po očištění od sezonních vlivů ale meziměsíčně klesla o 0,9 %. Stavaři podle ČSÚ zahájili během letošního prvního měsíce výstavbu více…

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: Stavební fórum

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 30

Architektonicko - dispozičně riešenie Jednou z hlavných myšlienok architektonického riešenia je uvolnenie nádvoria, to znamená parkovisko som premiestnil do podzemia. Tým som získal priestor pre oddychovú čase, malý parčík, ihriščátko, alebo ako to nazvat.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 29

Program stanovený zadáním se nám zdá předimenzovaný vzhledem k prostorovým poměrům daného pozemku. Abychom jeho požadavkům vyhověli, a zároveň poskytli novostavbě školy zázemí pro další vhodný program (počítačová učebna, knihovna…), zvolili jsme kompaktní formu objektu, která zabírá relativně ...

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 28

V dnešní situaci plní zeleň na parcele mezi klasicistním objektem školy a rodinným domem s garáží, velmi vhodný propojovací prvek, který doplňuje jak rozdílnost architektury, uliční čáry i výškového řešení obou budov. Proto jsme se snažili toto místo co nejvíce odlehčit a doplnit zelení.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 27

Vzdušnosť, otvorenosť, svetlosť, vizuálny kontakt, interak­cie. to pre nás predstavuje školu ktorú navštevovať je radosť!

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 26

Cílem projektu je zpracování architektonického návrhu novostavby vysokoškolského objektu pro soukromou akademii sting v brně jundrově. Nový objekt je chápán jako dostavba areálu školy. Součástí řešení je i propojení a vazby na stávající objekt.základním konstrukčním nástrojem jsou prostorové moduly.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 25

Areál soukromé akademie STING se nachází v okrajové části Brna s plochami pro bydlení, okolní zástavbu tvoří převážně nízkopodlažní rodinné či bytové domy. Parcela určená pro návrh objektu z jižní strany přiléhá ke stávající budově akademie, ze severu sousedí s pozemkem s jednopodlažním rodinným ...

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 24

Předností modulového konstrukčního systému je jeho lehkost, rychlá sestavitelnost, možnost převozu a možnost suché výstavby. jeho negativem jedojem dočasnosti a omezení výrobními a přepravními rozměry modulu.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 23

Předmětem soutěže je architektonický návrh přístavby soukromé vysoké školy v jedné z okrajových rezidenčních čtvrtí města Brna, v Jundrově. Základním konstrukčním nástrojem musí být prostorové moduly.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 22

Celková hmota objektu je komponována do jedné velké spirály, která zacíná na chodníku ulice a koncí nad strechou soucasného objektu s výhledem na brnenské výstavište.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 21

Zadáním architektonické ideové soutěže byla dostavba areálu soukromé vysoké školy STING v Brně Jundrově. Jako základní stavební materiál měly být použity prostorové moduly.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 20

Čtyřpodlažní přístavba zhotovená systémem modulární výstavby kapacitně rozšiřuje stávající akademii. Nová budova vytváří další křídlo, které komplex hmotově uzavírá a vymezuje vnitřní atrium.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 19

Cílem dostavby původní klasicistní školní budovy je zvýšení její kapacity pro provoz soukromé akademie STING. Ve smyslu zadání jsou do architektonického návrhu použity prostorové moduly comfort line.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 18

Městská část Brno-Jundrov je zastavěna převážně rodinnými a řadovými domy a umožňuje velmi lukrativní bydlení v klidném prostředí a přitom v těsném sousedství města. Akademie Sting v tomto místě představuje poměrně dominantní objekt. Z podmínek soutěže vyplýva poměrně intenzivní zastavění ...

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 17

Pomocí jednoduchých objemů dopinění proluky na ulici Stromovka, vytvoření areálu budov s centrálním atriem. Využití modulárního systému k návrhu jednoduchých a přehledných dispozic. Objemové odlišení auly, hlavní části s učebnami a části propojující starou a novou budovu. Vytvoření hlavního vstupu ...

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 16

Na pozemek soukromé akademie sting v okrajové čtvrti Brno - Jundrov je navržena dostavba areálu školy o nové křídlo s 10 třídami pro celkem 500 studentů, kabinety pro 10 pedagofů a společná aula pro celou budovu pro celkem 200-250 osob. V rámci řešení dostavby vzniklo v objektu 27 parkovacích míst.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 15

Jedná se o rozšíření budovy akademie Sting nacházející se na rohu ulic Nálepkova a Stromovka. Navrhovaná budova má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vstup do nové části objrktu i vjezd do podzemních garáží je situován z ulice Stromovka.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 14

Navrhovaný objekt je dostavbou areálu súkromnej akadémie Sting. PĂ´vodný klasicistický objekt školy je umiestnený na nároží ulíc Nálepkova a Stromovka v mestskej casti Brno - Jundrov. Prístavba sa nachádza na susednej severnej parcele a je orientovaná do ulice Stromovka.v

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 13

Navrhovaná škola má byť pre 500 študentov, jej súčasťou je 10 tried po 50 študentoch, aula, zázemie pre učiteÄžský zbor pre 10 Äžudí a aula. Spojením dvoch budov tvaru L, stávajúcej a navrhovanej a vytvorením podzemného parkovania, nám vznikne vnútorný dvor, nekryté átrium s parkovou úpravou, ktoré ...

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 12

Cílem bylo zpracování architektonického návrhu novostavby vysokoškolského objektu pro soukromou akademii STING v Brně Jundrově. Nový objekt je chápán jako dostavba areálu školy, součástí řešení bude i propojení a vazby na stávající objekt. Základním konstrukčním nástrojem je nízko-energetický ...

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 11

Modul, to je prostorový prvek. Prostor, to je architektura. Architektura je ale i hra. Hra s prostory. Modul může být pravidlo. Pravidlo, které omezuje, ale i nabízí.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 10

Hlavnou myšlienkou návrhu bola spojenie, resp. zokruhovanie starej budovy akadémie Sting a nami navrhovaného riešenia, pričom sa medzi nimi vytvára átrium. Átrium je prevažne zazelenené, funkčne spája budovy cez exteriér.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 09

Dostavba vysokoškolského objektu pro akademii STING je koncipována jako stavebnice, která odpovídá modulární sestavě hmot. Hlavní důraz je kladen na otevřenost prostor, lze do nich vstupovat ze všech stran.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 08

Areál školy Sting je členitým komplexem objemů budovy, mající formu zdobného L půdorysu. Budovy vystavěné v historizujícím stylu leží na mírně svažitém pozemmku v zástavbě nižších, převážně obytných objektů.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 07

Blok je tvořen souvislou zástavbou rodinných domů s příslušnými zahrádkami ve vnitrobloku.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 06

Při řešení dostavby nové budovy do stávajícího vnitrobloku vždy nastane otázka, kam až lze posunout hranici mezi ulicí a soukromými pozemky. O to klíčovější rozhodnutí je to vpřípadě, jedná-li se o dostavbu školy, veřejné instituce, do prostoru soukromých zahrad.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 05

Navržené řešení se komplexně zabývá celým areálem soukromé akademie STING v Brně Jundrově. Reaguje na stávající stav, vhodně ho doplňuje - především modulárními prvky společnosti Koma a maximálně využívá pozemek určený k dostavbě nového objektu.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 04

KONCEPCE - navrhována je čtyřpodlažní dostavba stávajícího objektu školy - dostavba je koncipována jako doplnění stávající hmoty na čtvercový blok, v jehož centru bude umístěna posluchárna a vstupní foyer ...

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 03

Přístavba Akademie Sting zabírá volný pozemek tvaru L u stávající klasicistní budovy školy. Vstupní část z ulice Stromovka je řešena jako příjemný parter, kde je možné usednout pod strom, čekat, studovat...

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 02

Koncept - hmotové řešení vychází z elementárních prvků, které představují tři krychle o hraně 15m, dvě z nich jsou rozbity na poloviny středovou komunikací. Hmoty krychlí jsou propojeny krčky, které svou polohou vytváří průhledy přes celý pozemek a svým směrováním ctí průhledy vytyčené starou ...

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Rozhodněte o nejlepším modulárním vysokoškolském projektu!

5.ročník studentské architektonické soutěže o nejlepší návrh vysokoškolského objektu STING BRNO JUNDROV finišuje v podobě hlasování veřejnosti o nejlepší projekt. Prohlédněte si návrhy z modulů, hlasujte a vaše adresa bude zařazena do slosování o hodnotné ceny.

pondělí dopoledne 14/3/11 | zdroj: e-architekt.cz

Jak na nový interiér?

Můžeme interiér zařizovat s největší pečlivostí, ale čas nepostojí. V průběhu let se mění naše rodinná situace, děti dospívají a hledají vlastní bydlení, jiné děti se naopak rodí. K tomu ještě musíme připočítat...

pondělí v poledne 14/3/11 | zdroj: 4 construction

Rekonstrukce 3+KK, kde je šťastný i pes

Pro někoho získáním vytouženého družstevního či vlastního bytu anabáze za důstojným bydlením končí. Pak už si jen libuje a na detaily nehledí. Pro naši rodinu ale nastěhováním teprve všechno začalo. Stačilo se...

pondělí v poledne 14/3/11 | zdroj: 4 construction

Dom pre život

Dom pre život bez zveličenia predstavuje bývanie budúcnosti. Interiéry sú zaliate svetlom, výborne vetrané a obyvateÄžom poskytujú dokonalý komfort. Pritom je energeticky veÄžmi šetrný, prináša finančné úspory za vykurovanie i...

pondělí v poledne 14/3/11 | zdroj: 4 construction

Prostředky pro osvětlování interiérů

1. Světelné zdroje Nejdůležitějšími parametry pro volbu světelného zdroje jsou:•    Měrný výkon (Im/W) - čím je vyšší, tím je zdroj účinnější, ze stejného množství...

pondělí v poledne 14/3/11 | zdroj: 4 construction

Komu svěřit rekonstrukci?

Co považujeme na rekonstrukci bytu za nejtěžší? Pravděpodobně vás nejdříve napadne značný výdaj peněz, obtíže spojené s omezeným, nebo zrušeným provozem bytu, nervy, prach a obrovský nepořádek. Jeden, v mnoha případech...

pondělí v poledne 14/3/11 | zdroj: 4 construction

Hedonist je jachta z mahagonu s motory Rolls Royce

Americká společnost Art of Kinetik, specializovaná na dřevěná plavidla, přichází se svým druhým modelem. Devatenáct metrů dlouhá jachta Hedonist má trup kompletně vyrobený z lakovaného mahagonového dřeva. Plně naloženou loď 12 lidmi pohání tři motory Rolls Royce rychlostí až 40 uzlů. Přichází další ...

pondělí odpoledne 14/3/11 | zdroj: DesignMagazin.cz

zprávy

aktuální
nejčtenější   (7 / 14 / 30 dní)
rychlý přehled   (7 / 14 / 30 dní)

newsletter

Dostávejte nejzajímavější zprávy na email:

hledání

Hledat v archivu
GAALERIIE
DesignMagazin.cz - internetový magazín o designu
Logoweb.sk

aktuální zprávy
nejnovější zprávy
starší zprávy   (2.2., 1.2., 31.1., ...)
starší zprávy, které se dají procházet po dnech
nejčtenější zprávy   (7 / 14 / 30 dní)
zprávy, které nejvíce zaujaly za posledních x dní
rychlý přehled zpráv   (7 / 14 / 30 dní)
stručný výpis titulků zpráv za posledních x dní
měsíční přehled zpráv   (únor 2023)
výpis titulků zpráv v tomto měsíci
měsíční přehled zpráv   (leden 2023)
výpis titulků zpráv v minulém měsíci

vaše poslední návštěva: čtvrtek 1. 1. 1970, 1:00
archiv
zprávy z určitého dne nebo měsíce
seznam zdrojů
přehled serverů, které archii.cz sleduje
o archii.cz
kontakt, ikonky, webhosting zdarma
mapa webu
přehled stránek webu archii.cz
© 2005-2023 timqui.net | architektura je krásná a design je skvělý | nahoru